باز کن

آدرس: قم. بلوارامین، ۲۰متری گلستان، کوچه ۱۱، پلاک ۴

تلفن: ۳۲۹۱۴۶۰۸-۰۲۵
تلفن:۳۲۹۱۵۳۹۴-۰۲۵
تلفکس: ۳۲۹۳۹۶۶۸-۰۲۵

برای تماس با کتابخانه و ارایه پیشنهاد و انتقاد می‌توانید از آدرس زیر استفاده کنید:

Feghlib@gmail.com

بالا